המטרה

אל קנדי

₪98   ₪39.90

התוצאה

אל קנדי

₪98   ₪39.90

הטעות

אל קנדי

₪96   ₪86.40

העסקה

אל קנדי

₪94   ₪39.90